Úvod

Vážíme si důvěry našich zákazníků a návštěvníků našeho webu. Proto je pro nás ochrana osobních údajů a jejich užití v souladu se zákony o ochraně osobních údajů nejvyšší prioritou. Tento dokument slouží jako zásady ochrany osobních údajů pro web masaze-v-brne.cz, kde jsme zavázáni chránit váš soukromý život a zaručit, že vaše osobní údaje budou použity správně a eticky. V nasledujícím textu vysvětlujeme, jaké druhy informací shromažďujeme, jak jsou tyto informace používány a jak je chráníme.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, které nám poskytujete a které vás identifikují jako jednotlivce. To zahrnuje, ale není omezeno na vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto informace shromažďujeme s cílem poskytování našich služeb, odpovídání na vaše dotazy a obecně pro zlepšení vaší uživatelské zkušenosti na našem webu. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie o ochraně osobních údajů.

Užití shromážděných informací

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje jen za účelem, který byl určen při jejich poskytování. To může zahrnovat zasílání informací o našich službách, marketingových kampaních, administrativních zprávách, a v případě potřeby, pro právní účely. Vaše osobní údaje nikdy nebudou prodávány, sdíleny nebo předávány třetím stranám bez vašeho svolení, kromě případů vyžadovaných zákonem.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zavázali jsme se k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, implementujeme vhodná fyzická, elektronická a managerialní opatření. Tyto kroky mají za cíl zabezpečení a uchování informací, které shromažďujeme online.

Přístup a oprava vašich osobních údajů

Máte právo přistupovat k vašim osobním údajům, které u nás máte, a požadovat jejich opravu nebo vymazání. Pokud chcete tyto práva uplatnit, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese [email protected]. Vaše požadavky budou zpracovány s co nejvyšší mírou pečlivosti a v souladu s platnými zákony.

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů by měly být adresovány na: Klára Poláková, Národní galerie Praha, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1, Česká republika, e-mail: [email protected].

Komentáře