Úvod do ochrany osobních údajů

V rámci našeho závazku chránit soukromí našich klientů a uživatelů webu masaze-v-brne.cz, chceme zajistit plnou transparentnost ohledně zpracování a ochrany osobních údajů. Naše webová stránka a přidružené služby jsou navrženy s ohledem na vaše právo na soukromí a současně s plným respektem k platným legislativním normám, především k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V následujících odstavcích podrobně popisujeme, jaké osobní údaje sbíráme, pro jaké účely je používáme, jak jsou chráněny a jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou vašich dat.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které na našem webu shromažďujeme, zahrnují informace, které poskytujete při vyplňování formulářů, jako jsou jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, a další údaje související s vyžádanými službami, například předvolby týkající se specifických typů masáží. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnutí služeb, komunikace s klienty a zlepšení kvality našich služeb. Dále se mohou používat pro marketingové účely, pokud jste udělili svůj souhlas. Zabezpečení těchto údajů je pro nás prioritou, a proto používáme šifrování a bezpečnostní opatření k jejich ochraně před neautorizovaným přístupem.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, omezení zpracování, námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete vykonávat kontaktováním správce osobních údajů na e-mailové adrese [email protected]. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad.

Kontakt na správce údajů

Za zpracování osobních údajů na webu masaze-v-brne.cz je zodpovědná Klára Poláková, se sídlem Národní galerie Praha, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1, Česká republika. Pro jakékoli dotazy nebo žádosti související s ochranou osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese [email protected].

Komentáře